همکاری موسسه آموزش عالی علوم شناختی با مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

موسسه آموزش عالی علوم شناختی با همکاری مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با هدف افزایش ارتباط علمی، فناوری و نوآوری در حوزه علوم شناختی، با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور همکاری می‌کند.

این همکاری در قالب برگزاری دوره پسا دکتری، فرصت مطالعانی، سخنرانی، برگزاری کارگاه، تدریس و تاسیس شرکت دانش بنیان است.

علاقه‌مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق ایمیل زیر اقدام نمایند:
karami_m@iricss.org