دعوت به ثبت نام از پذیرفته‌شدگان دوره‌های دکتری تخصصی علوم شناختی

ازپذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ موسسه آموزش عالی علوم شناختی (غیر دولتی – غیر انتفاعی) در رشته های ۱- علوم اعصاب شناختی – مغز و شناخت، ۲- علوم اعصاب شناختی – رایانش و هوش مصنوعی، ۳- علوم شناختی – روانشناسی شناختی، ۴- علوم شناختی – شناخت اجتماعی، ۵- علوم شناختی – زبان شناسی و ۶- علوم شناختی – مدلسازی شناختی دعوت می‌شود برای ثبت نام در موسسه اقدام نمایند.

 

ثبت نام طبق جدول زیر در سه مرحله: ۱- ارسال برخط روگرفت مدارک، ۲- پرداخت شهریه ثابت و متغیر و انتخاب واحد (بر خط) و ۳- راستی آزمایی و تحویل اصل مدارک (حضوری) در محل موسسه صورت  می گیرد:

 

مرحله

از تاریخ

تا تاریخ

از طریق

ثبت نام و ارسال روگرفت مدارک

یک شنبه –  ۷ شهریور ماه

پنج شنبه – ۱۱شهریور ماه

سامانه آموزشی

پرداخت شهریه- انتخاب واحد

یک شنبه –  ۱۴ شهریور

چهارشنبه –  ۱۷ شهریور ماه

سامانه آموزشی

تحویل حضوری مدارک – راستی آزمایی

 با توجه به محدودیت های ناشی از همه گیری بیماری کووید -۱۹ تاریخ و چگونگی انجام راستی آزمایی و تحویل حضوری مدارک در آینده اعلام خواهد شد.

 

روگرفت مدارکی که پذیرفته شدگان لازم است در زمان ثبت نام برخط ارائه نمایند:

 

۱. مدرک کارشناسی (لیسانس) مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که در آن معدل دوره کارشناسی (لیسانس) قید شده باشد.

ارائه اصل و یک برگ رو گرفت مدرک به موسسه برای راستی آزمایی ضروری است.

 

۲. مدرک کارشناسی ارشد(فوق لیسانس) یا دکتری حرفه ای مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی (فارغ التحصیل حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱که در آن معدل دوره کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) قید شده باشد.

ارائه اصل و یک برگ رو گرفت مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای به موسسه  برای راستی آزمایی ضروری است.

 

۱-۲ برگه ب – پذیرفته‌شدگانی‌ که‌ به‌ دلایلی‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرک‌ کارشناسی‌ارشد (فوق لیسانس) و یا دکتری حرفه ای خود نمی‌باشند، لازم‌ است روگرفت‌ گواهی‌ تایید شده‌ توسط دانشگاه یا موسسه‌ آموزش‌ عالی‌ محل اخذ کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) یا دکتری حرفه ای خود را (براساس محتوای برگه ب) ارائه نمایند که در آن قید شده باشد اشتغال به تحصیل نامبرده مورد تایید وزارت علوم, تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد.

تذکر: از آنجائیکه مقطع تحصیلی برخی از رشته های دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کارشناسی ارشد پیوسته یا دکتری حرفه ای میباشد،ایندسته از پذیرفته شدگان دارای مدرک کارشناسی نمیباشند و با ارائه مدرک کارشناسی ارشد پیوسته یا دکتری حرفه ای معتبر، نیازی به ارائه مدرک کارشناسی ندارند.

 

ارائه اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای بر اساس محتوای برگه ب به موسسه برای راستی آزمایی ضروری است.

 

۲-۲ برگه الف – پذیرفته شدگان که در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» نیمه متمرکز سال ۱۴۰۰ دانشجوی سال آخر بوده و حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱دانش آموخته  می شوند، لازم است در صورت عدم صدور مدرک کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای، برگه الف را تکمیل نموده و  روگرفت آن را همراه سایر مدارک ارائه نمایند.

 

 ارائه اصل برگه الف به موسسه برای راستی آزمایی ضروری است.

 

۲-۳ دانش آموختگان قبل از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱،  می بایست روگرفت مدرک فارغ التحصیلی خود را در زمان ثبت نام بر خط و اصل آن را برای راستی آزمایی ارائه نمایند.

 

۳-برگه تاییدیه تحصیلی: کلیه دانشجویان می بایست با مراجعه به سامانه estelam.msrt.ir  و تکمیل فرم ، برگه تاییدیه تحصیلی خود را دریافت و روگرفت ان را همراه با سایر مدارک ارسال کنند.

ارائه اصل برگه تاییدیه تحصیلی به موسسه برای راستی ازمایی ضروری است.

 

۴- تمام صفحات شناسنامه و دو طرف کارت ملی.

 

ارائه اصل‌ و دو نسخه‌ روگرفت از تمام‌ صفحات‌ شناسنامه‌ و  دو طرف کارت ملی به موسسه برای راستی آزمایی مدارک ضروری است.

 

۵-  عکس جدید تمام رخ گذرنامه ای

 

ارائه شش‌ قطعه‌ عکس‌ تمام‌ رخ‌ ۴×۳ تهیه‌ شده‌ در سال‌ جاری به موسسه هنگام ثبت نام حضوری ضروری است.

 

۱-۵  آقایانی که با توجه به ضوابط پس از ثبت نام در این موسسه آموزش عالی برای آنان معافیت تحصیلی صادر می شود باید ۱۲ قطعه عکس ۴×۳ ارایه نمایند.

 

۶- مدرکی که‌ وضعیت‌ نظام‌ وظیفه آقایان را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظیفه‌ عمومی»‌ مندرج‌ در صفحه ۴دفترچه‌ راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی‌ دوره دکتری «Ph.D» نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۰ مشخص‌ کند.

دانشجویان مشمول نظام وظیفه  می بایست به صـورت برخط و بــا مراجعــه بــه سامانه ســازمان وظیفــه عمــومی بــه نشانی  http://services.epolice.ir یا http://epolice.ir برای دریافت مجوز ثبت نام ( معافیت تحصیلی ) اقدام نمایند . سامانه دفاتر پلیس +۱۰ نیز همچنان فعال بوده و پذیرفته شدگان می توانند با در دست داشتن برگه قبولی در آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۰ جهت دریافت برگه معافیت تحصیلی به این دفاتر مراجعه نمایند اولویت با ثبت درخواست اینترنتی می باشد.

ارائه اصل مجوز سازمان نظام وظیفه عمومی به موسسه برای راستی آزمایی ضروری است.

 

۷- برگه تکمیل و امضا شده تعهدنامه آگاهی از مقرارت و آیین نامه های موسسه آموزش عالی علوم شناختی.

 

ارائه اصل برگه تکمیل و امضا شده تعهد نامه به موسسه برای راستی ازمایی ضروری است.

 

 یادآوری

۱- مراجعه حضوری شخص دانشجوی پذیرفته شده در مرحله راستی ­آزمایی مدارک الزامی است. با توجه به محدودیت های ناشی از همه گیری بیماری کووید -۱۹مرحله راستی آزمایی و تحویل حضوری مدارک در اینده اعلام خواهد شد و تا آن زمان ثبت نام پذیرفته شدگان در موسسه به صورت مشروط خواهد بود. هرگونه دوگانگی و اختلاف داشتن اصل مدارک با روگرفت مدارک ارسالی به هنگام ثبت نام برخط موجب باطل شدن ثبت نام و اعلام موضوع به سازمان سنجش خواهد شد.

۲- تکمیل نکردن مراحل برخط ثبت نام، انتخاب نکردن واحد های درسی و پرداخت نکردن شهریه ثابت و متغییر و نیز مراجعه نکردن حضوری برای ارائه اصل مدارک در تاریخ‌های تعیین شده به منزله انصراف پذیرفته شده از ادامه تحصیل در موسسه تلقی خواهد شد.

 

شرایط تحصیل در موسسه آموزش عالی علوم شناختی:

– برگزاری هر یک از رشته های تحصیلی مقطع دکتری در نیمسال اول ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ مشروط به ثبت نام حداقل سه نفر از پذیرفته­ شدگان برای شرکت در آن دوره خواهد بود.

– محل تشکیل کلیه کلاس­‌ها و جلسات آموزشی و پژوهشی، در صورت برگزاری حضوری آنها در محل موسسه واقع در شهر در پردیس خواهد بود.

– روزها و ساعات تشکیل کلاس‌­ها و جلسات آموزشی و پژوهشی حضوری یا مجازی مطابق با برنامه آموزشی اعلام شده خواهد بود.

–   موسسه فاقد خوابگاه دانشجویی است.

 

بورسیه تحصیلی

موسسه آموزش عالی علوم شناختی (غیر دولتی – غیر انتفاعی) براساس آیین­‌نامه مصوب به یک تا دو نفر از پذیرفته شدگان رتبه های اول تا دهم آزمون دکتری تخصصی به شرط سهمیه قبولی آزاد در آزمون سراسری و دریافت نکردن کمک شهریه و با بورسیه تحصیلی از سوی سایر نهادها و سازمان‌ها، جهت ادامه تحصیل در موسسه در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰بورس تحصیلی (معافیت کامل از پرداخت شهریه) اعطا می کند.

 

پیوست ها: