کلاس های درس موسسه آموزش عالی علوم شناختی در روز چهارشنبه بصورت حضوری دایر می باشد.

کلیه کلاس های درس و برنامه های آموزشی – پژوهشی موسسه آموزش عالی علوم شناختی در مقاطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد و همچنین فعالیت های غیر آموزشی موسسه آموزش عالی علوم شناختی در روز چهارشنبه ۲۳ آذر ماه بصورت حضوری و طبق برنامه های از پیش اعلام شده دایر می باشد.

بر اساس مصوبه استانداری تهران تعطیلی دانشگاه ها و مدارس استان در روز چهارشنبه و پنجشنبه  شامل پردیس , دماوند ، فیروز کوه و رودهن نمی شود.