کنفرانس مجازی انجمن بین المللی علوم شناختی

امسال چهل و سومین نشست انجمن بین المللی علوم شناختی بصورت مجازی در تاریخ ۴ تا ۸ مرداد برگزار شد. در این همایش چندین سخنرانی کلیدی، ۱۵۲ ارائه شفاهی، ۳۳۲ پوستر، ۱۲ سمپوزیوم و ۹ کارگاه وجود داشت. بررسی مطالب ارائه شده در این همایش سطح مطالعات علوم شناختی در کشورهای دیگر را نشان می­‌دهد و برای اطلاع اساتید و دانشجویان از روند توسعه علوم شناختی به عنوان یک حوزه بینارشته‌­ای بسیار مفید است.

در اینجا فهرست سخنرانی­‌های ارائه شده در کنفرانس را که براساس گروه­‌های آموزشی موسسه دسته­‌بندی شده است، مشاهده می ­کنید. پی دی اف مقالات و ویدئوی سخنرانی­‌های ارائه شده در کنفرانس نیز در کتابخانه موجود است و علاقمندان می­توانند نسخه­ آن‌ها را از کتابخانه دریافت دارند.

 

Key Note Speakers

Berg work with Weiji

Brain pathways for vocal learning and spoken language

Explaining as dialogic process

Neural Basis of Planning- by Lee

The Mind Hidden in Our Hands-Susan Goldin-Meadow (Language and Thought)

Uncertainty in the Cortex by Jehee

Why are the Birds So Smart

Why do we love music? A view from cognitive neuroscience

 

Presentations  

AI and Cognitive Modeling

A common framework for quantifying the learnability of nouns and verbs

Are people still smarter than machines? If so, why?

Compression-A Lossless Mechanism for Learning Complex Structured Relational Representations

Different kinds of cognitive plausibility- why are transformers better than RNNs at predicting N400 amplitude?

Do language models learn typicality judgments from text?

Explaining as dialogic process

Feature encoding modulates cue-based retrieval-Modeling interference effects in both grammatical and ungrammatical sentences

How to Revise Beliefs from Conditionals-A New Proposal

Infants’ Social Communication from a Predictive Processing Perspective

Interaction Flexibility in Artificial Agents Teaming with Humans

Learning Approximate and Exact Numeral Systems via Reinforcement Learning

Memory Constraints on Cross Situational Word Learning

Modeling Object Recognition in Newborn Chicks using Deep Neural Networks

On Factors Influencing Typing Time- Analyzing TypeRacer’s Massive Open Access Datasetmp4

Planning to plan-a Bayesian model for optimizing the depth of decision tree search

Reason-Based Constraint in Theory of Mind

Testing a theory of similarity in preferential choice

The Structure of Team Search Behaviors with Varying Access to Information

When Does an Individual Accept Misinformation?

Why is scaling up models of language evolution hard?

Word Probability Re-Estimation Using Topic Modeling and Lexical Decision Data

 

Cognitive Development

Development -Social

Children Use Artifacts to Infer Others’ Shared Interests

Do You Know What I Know? Children Use Informants’ Beliefs About Their Abilities to Calibrate Choices During Pedagogy

Language- and spatially-mediated attention in toddlers

Multimodal Behaviors from Children Elicit Parent Responses in Real-Time Social Interaction

Open-Minded, Not Naïve- Three-Month-Old Infants Encode Objects as the Goals of Other People’s Reaches

Social factors modulate children’s (Homo sapiens) resource control abilities in natural peer groups

 

Development and Learning

Children’s Novelty Preferences Depend on Information-Seeking Goals

Developmental changes in perceived moral standing of robots

Incidental discrete emotions influence processes of evidence accumulation in reinforcement-learning

Infants’ interpretation of information-seeking actions

Modeling the Mistakes of Boundedly Rational Agents Within a Bayesian Theory of Mind

Nature and origins of intuitive psychology in human infants

 

Development Models

Characterizing the object categories two children see and interact with in a dense dataset of naturalistic visual experience

Combining rules and simulation to explain infant physical learning

Examining Infant Relation Categorization Through Deep Neural Networks

In-the-Moment Visual Information from the Infant’s Egocentric View Determines the Success of Infant Word Learning-A Computational Study

Predicting children’s and adults’ preferences in physical interactions via physics simulation

 

Gesture and Development

Comparative perspectives on gesture and the evolution of language

Early identification of developmental delay and disorder- What we can learn from gesture, speech, and the dynamics of the communicative process

How, when and why early gesture use predicts language development

In search of a mechanism- Unpacking the effects of hand gesture on math learning

Language Development

A crosslinguistic study of the acquisition of time words in English- and German-speaking children

Chaining and the formation of spatial semantic categories in childhood

Child-directed Listening- How Caregiver Inference Enables Children’s Early Verbal Communication

Children know what words other children know

Expectation Violation Leads to Generalization- The Effect of Prediction Error on the Acquisition of New Syntactic Structures

Frequency vs. Salience in First Language Acquisition-The Acquisition of Aspect Marking in Chintang

Large-scale study of speech acts’ development using automatic labelling

Learning communicative acts in children’s conversations- a Hidden Topic Markov Model analysis of the CHILDES corpus

Modelling the development of counting with memory-augmented neural networks

Quantifying Lexical Ambiguity in Speech To and From English-Learning Children

Spatial Language Use Predicts Spatial Memory of Children-Evidence from Sign, Speech, and Speech-plus-gesture

Learning

A formal comparison/contrast of associative and relational learning-a case study of relational schema induction

A Mixture of Experts in Associative Generalization

A novel non-linguistic audio-visual learning paradigm to test the cognitive correlates of learning rate

Can Closed-ended Practice Tests Promote Understanding from Text?

Superordinate Word Knowledge Predicts Longitudinal Vocabulary Growth

The Value of Learning and Cognitive Control Allocation

 

Reading

Eye Movement Traces of Linguistic Knowledge

Eye movements when reading spaced and unspaced texts in Arabic

On the Role of Low-level Linguistic Levels for Reading Time Prediction

The Optimal Amount of Visuals Promotes Children’s Comprehension and Attention-An Eye Tracking Study

Using Simulations to Understand the Reading of Rapidly Displayed Subtitles

 

 

Cognitive Neuroscience

A comparative perspective with a New Framework-the ALARM theory of consciousness

Berg work with Weiji

Brain pathways for vocal learning and spoken language

Challenges for using Representational Similarity Analysis to Infer Cognitive Processes-A Demonstration from Interactive Activation Models of Word Reading

Generalisation in the hippocampal formation

Infants’ Social Communication from a Predictive Processing Perspective

Improving Medical Image Decision Making by Leveraging Metacognitive Processes and Representational Similarity

Investigating the neurocognitive development of human memory using high-resolution magnetic resonance imaging

Lab-based comparative investigations of multimodal sexual signalling

Learning exceptions to the rule in human and model via hippocampal encoding

Memory engrams across development

Neural Basis of Planning- by Lee

The development of circuits supporting the brain’s representation of space

The Role of The Basal Ganglia in the Human Cognitive Architecture-A Dynamic Causal Modeling Comparison Across Tasks and Individuals

Uncertainty in the Cortex by Jehee

Why are the Birds So Smart

Why do we love music? A view from cognitive neuroscience

Why We Should Report Colorimetric Data In Every Paper

Cognitive Psychology

Animal consciousness in comparison to human consciousness

A comparative perspective with a New Framework-the ALARM theory of consciousness

Evolutionary markers and the emergence of consciousness

The dynamics of consciousness, without words

The evolution of consciousness-Origins and effects

Categorization

Categorical perception of p-values

Comparison Promotes the Spontaneous Transfer of Relational Categories

Designing probabilistic category learning experiments-The probabilistic prototype distortion task

Individual Variability in Strategies and Learning Outcomes in Auditory Category Learning

The Dynamics of Exemplar and Prototype Representations Depend on Environmental Statistics

Cognition of Time

Context-dependent need for sleep in the consolidation of memory

From hibernation to depression- brown fat as the missing link between seasonality and affective behavior

Time for Music

Timely Decisions

Cognitive perspective

Are people still smarter than machines? If so, why?

Cross-language structural priming in recurrent neural network language models

How does the Chimpanzee Mind Represent its Cultures?

Optimal denomination signalling in currencies

Size ordering as a cognitive principle for numerical systems

Wayfinding, directional indicators and land-surveying in Ancient Rome

Writing systems and graphic complexity

Comparative approaches to memory development

Investigating the neurocognitive development of human memory using high-resolution magnetic resonance imaging

Memory development in early childhood

Memory engrams across development

Resource depletion and recovery in human memory

The development of circuits supporting the brain’s representation of space

Comprehension

Can Closed-ended Practice Tests Promote Understanding from Text?

Coherence-Building in Multiple Document Comprehension

Just Following Directions! The Effects of Gender on Direction Giving

Loopholes, a Window into Value Alignment and the Learning of Meaning

Multi-Level Linguistic Alignment in a Virtual Collaborative Problem-Solving Task

The Effects of Onset and Offset Masking on the Time Course of Non-Native Spoken-Word Recognition in

What did I sign? A study of the impenetrability of legalese in contracts

Conceptual foundations of sustainability

Conceptualisations of landscapes across cultures

Science doubt, resistance, and denial-Implications for sustainability education and communication

Sustainability and folk theories of artefact creation

What does it take to love a bug?

Explanation in human thinking

Counterfactual explanations in explainable AI

Explaining as dialogic process

How people judge the completeness of an explanation

The potential of illusionism for investigating explanation in human thinking

Humans and Cognition

A conceptual framework for empathy and its application to investigate nonhuman animals

Cognitive and Cultural Diversity in Human Evolution

The Emergence of Cultural Attractors-An Agent-Based Model of Collective Perceptual Alignment

 

Memory

Cognitive and Cultural Diversity in Human Evolution

Context-dependent need for sleep in the consolidation of memory

Infants’ Social Communication from a Predictive Processing Perspective

Investigating the neurocognitive development of human memory using high-resolution magnetic resonance imaging

Language- and spatially-mediated attention in toddlers

Memory development in early childhood

Memory engrams across development

Modeling Object Recognition in Newborn Chicks using Deep Neural Networks

Parent-Child Conversation About Negative Aspects of the Biological World

People Adjust Recency Adaptively to Environment Structure

Resource depletion and recovery in human memory

The development of circuits supporting the brain’s representation of space

Towards a Cognitive Model of Collaborative Memory

Uncertainty in the Cortex by Jehee

 

Multimodal signalling of attractiveness

Development and learning of multimodal mating signals

Lab-based comparative investigations of multimodal sexual signalling

Spontaneous integration of facial and vocal information during judgements of attractiveness

Stable first impressions from the voice and face

Perception

Automatic computation of navigational affordances explains selective processing of geometry in scene perception-behavioral and computational evidence

Chunks are not “Content-Free”- Hierarchical Representations Preserve Perceptual Detail within Chunks

Hierarchical syntactic structure predicts listeners’ sequence completion in music

Jointly Perceiving Physics and Mind-Motion, force and intention

Perception of soft materials relies on physics-based object representations-Behavioral and computational evidence

Perceptual Processes of Face Recognition- Single feature orientation and holistic information contribute to the face inversion effect

The psychophysics of number arise from resource-limited spatial memory

Visual scoping operations for physical assembly

Where Word and World Meet- Intuitive Correspondence Between Visual and Linguistic Symmetry

Vision

A confirmation bias due to approximate active inference

Identifiability and Specificity of the Two-Point Visual Control Model of Steering

Improving Medical Image Decision Making by Leveraging Metacognitive Processes and Representational Similarity

Relating confidence judgements to temporal biases in perceptual decision-making

Three-dimensional pose discrimination in natural images of humans

Cognitive Science and Decision Making

Judgement and Decision

Deciding to be Authentic- Intuition is Favored Over Deliberation for Self-Reflective Decisions

People Adjust Recency Adaptively to Environment Structure

Possibility judgments may depend on assessments of similarity to known events

Preference reversals between intertemporal choice and pricing

Moral & choices

A model of selection history in visual attention

Dimensions of Moral Status

Embodied morality-Repetitive motor actions change moral decision-making

Parent-Child Conversation About Negative Aspects of the Biological World

Risks and Decision Making

Evaluating Transformative Decisions

How Goals Erase Framing Effects in Risky Decision Making

Information sampling for contingency planning

Measuring and predicting variation in the interestingness of physical structures

Risk-taking in adversarial games-What can 1 billion online chess games tell us?

 

Similarity-based influences in judgment and decision making

Do people shift among or blend rule- and memory-based judgments?

Similarity-based Influences in Judgment and Decision Making 2

Socializing social sampling models

Testing a theory of similarity in preferential choice

Planning and decision making

Deciding to be Authentic- Intuition is Favored Over Deliberation for Self-Reflective Decisions

Do people shift among or blend rule- and memory-based judgments?

Evaluating Transformative Decisions

How Goals Erase Framing Effects in Risky Decision Making

Incidental discrete emotions influence processes of evidence accumulation in reinforcement-learning

Information sampling for contingency planning

Measuring and predicting variation in the interestingness of physical structures

Modeling the Mistakes of Boundedly Rational Agents Within a Bayesian Theory of Mind

Neural Basis of Planning- by Lee

People Adjust Recency Adaptively to Environment Structure

Possibility judgments may depend on assessments of similarity to known events

Preference reversals between intertemporal choice and pricing

Relating confidence judgements to temporal biases in perceptual decision-makin

Risk-taking in adversarial games-What can 1 billion online chess games tell us?

Similarity-based Influences in Judgment and Decision Making

Socializing social sampling models

Testing a theory of similarity in preferential choice

Uncertainty in the Cortex by Jehee

Cognitive Science-Design and Creativity

Conceptualisations of landscapes across cultures

Science doubt, resistance, and denial-Implications for sustainability education and communication

Similarity-based Influences in Judgment and Decision Making 2

Sustainability and folk theories of artefact creationimilarity-based Influences in Judgment and Decision Making 2

Writing systems and graphic complexity

Cognitive Education

A computational framework for learning and transforming task representations

Children Use Artifacts to Infer Others’ Shared Interests

Do You Know What I Know? Children Use Informants’ Beliefs About Their Abilities to Calibrate Choices During Pedagogy

Eye movements when reading spaced and unspaced texts in Arabic

Social factors modulate children’s (Homo sapiens) resource control abilities in natural peer groups

The Optimal Amount of Visuals Promotes Children’s Comprehension and Attention-An Eye Tracking Study

 

Cognitive Linguistics: Language development

A crosslinguistic study of the acquisition of time words in English- and German-speaking children

Chaining and the formation of spatial semantic categories in childhood

Child-directed Listening- How Caregiver Inference Enables Children’s Early Verbal Communication

Children know what words other children know

Expectation Violation Leads to Generalization- The Effect of Prediction Error on the Acquisition of New Syntactic Structures

Frequency vs. Salience in First Language Acquisition-The Acquisition of Aspect Marking in Chintang

Large-scale study of speech acts’ development using automatic labelling

Learning communicative acts in children’s conversations- a Hidden Topic Markov Model analysis of the CHILDES corpus

Modelling the development of counting with memory-augmented neural networks

Quantifying Lexical Ambiguity in Speech To and From English-Learning Children

Spatial Language Use Predicts Spatial Memory of Children-Evidence from Sign, Speech, and Speech-plus-gesture

 

Linguistics

A bathtub by any other name- the reduction of German compounds in predictive contex

A computational framework for learning and transforming task representations

A crosslinguistic study of the acquisition of time words in English- and German-speaking children

Arguing with experts-Subjective disagreements on matters of taste

Brain pathways for vocal learning and spoken language

Coin it up-Generalization of creative constructions in the wild

Come Together-Integrating Perspective Taking and Perspectival Expressions

Cross-language structural priming in recurrent neural network language models

Disentangling factors in the placement of manner adverbials in German-the effect of distributional similarity

Do gestures really facilitate speech production?

Event visibility in sign language motion-Evidence from Austrian Sign Language (ÖGS)

Explaining as dialogic process

Large-scale study of speech acts’ development using automatic labelling

Let’s talk (efficiently) about us-Person systems achieve near-optimal compression

Lexically-Mediated Compensation for Coarticulation in Older Adults

Listeners evaluate native and non-native speakers differently (but not in the way you think)

Pragmatic factors can explain variation in interpretation preferences for quantifier-negation utterances-A computational approach

Quantifiers satisfying semantic universals are simpler

Sensory Modality of Input Influences the Encoding of Motion Events in Speech But Not Co-Speech Gestures

Spatial Language Use Predicts Spatial Memory of Children-Evidence from Sign, Speech, and Speech-plus-gesture

The Mind Hidden in Our Hands-Susan Goldin-Meadow (Language and Thought)

The Shape of Modified Numerals

Towards a mechanistic account of speech comprehension

Towards an ecologically valid neurobiology of multilingualism

Sequential meaning-making in language and visual narratives

An oscillatory perspective on visual narrative comprehension

Inferential techniques in visual narrative storytelling

Information density in visual narrative units and sequences

Linguistic Typology of Motion Events in Visual Narratives

Cognitive Science-Media

Computational challenges in explaining communication-How deep the rabbit hole goes

Extending rational models of communication from beliefs to actions

I Know You Know I’m Signaling- Novel gestures are designed to guide observers’ inferences about communicative goals

Learning to communicate about shared procedural abstractions

The Emergence of Cultural Attractors-An Agent-Based Model of Collective Perceptual Alignment

Understanding distal goals from proximal communicative actions

Visual communication of object concepts at different levels of abstraction

Philosophy and Cognitive Science

A comparative perspective with a New Framework-the ALARM theory of consciousness

Cognitive and Cultural Diversity in Human Evolution

Counterfactual explanations in explainable AI

Evolutionary markers and the emergence of consciousness

Explaining as dialogic process

How people judge the completeness of an explanation

Jointly Perceiving Physics and Mind-Motion, force and intention

The evolution of consciousness-Origins and effects

 

Social Cognition

Moral & Choices

A model of selection history in visual attention

Dimensions of Moral Status

Embodied morality-Repetitive motor actions change moral decision-making

Parent-Child Conversation About Negative Aspects of the Biological World

Social – Groups, norms, culture

Cognitive Properties of Norm Representations

Investigating cross-cultural differences in reasoning, vision, and social cognition through replication

Social meta-inference and the evidentiary value of consensus

The Structure of Team Search Behaviors with Varying Access to Information

Tolerance to failure unleashes the benefits of cognitive diversity in collective problem solving

Social and Judgement

Categorical Belief Updating Under Uncertainty

How People Make Causal Judgments about Unprecedented Societal Events

I can tell you know a lot, although I’m not sure what- Modeling broad epistemic inference from minimal action

Lies are crafted to the audience

What we ought to do is…’- Are we More Willing to Defer to Experts who Provide Descriptive Facts Than Those who Offer Prescriptive Advice?

Other Materials

Causation by Ignorance

How does the Chimpanzee Mind Represent its Cultures?

Modeling joint attention from egocentric vision

Reasoning about social attitudes with uncertain beliefs

Towards a Cognitive Model of Collaborative Memory

Who went fishing? Inferences from social evaluations