یک ساعت تاخیر در اولین کلاس ها درس روز پنجشنبه

با توجه به فرا رسیدن شب قدر و شرکت در مراسم احیا، اولین کلاس های درس موسسه آموزش عالی علوم شناختی در روز پنجشنبه اول اردیبهشت ماه با یک ساعت تاخیر از ساعت ۰۹:۳۰ شروع خواهد شد. یک ساعت جبرانی کلاس درس طبق نظر استادان محترم تنظیم و اعلام خواهد شد.

سایر کلاس های درس طبق برنامه و در ساعات اعلام شده تشکیل خواهند شد.