تخفیف دانشجویی هزینه خدمات کلینیک فوق تخصصی مغز و شناخت

دانشجویان موسسه آموزش عالی علوم شناختی در صورت نیاز به دریافت خدمات کلینیک فوق تخصصی  مغز و شناخت می توانند از ۵۰درصد تخفیف هزینه استفاده نمایند.

موسسه آموزش عالی علوم شناختی در آبان ماه ۱۳۹۵ کلینیک فوق تخصصی مغز و شناخت را با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران تاسیس کرد.

کلینیک فوق تخصصی مغز و شناخت با سود جستن از همکاری بیش از سی استاد و پزشک متخصص اعصاب و روان، مغز و اعصاب, غلوم اعصاب شناختی, روانشاسی بالینی و کارشناسان توانبخشی, نوروسایکولوزیک و نوروتراپیست از دانشگاه های علوم پزشکی ایران, تهران, شهید بهشتی و موسسه اموزش عالی علوم شناختی به ارائه خدمات در حوزه ها‌ی مغز و اعصاب، روانپزشکی، حافظه، روان درمانی و مشاوره، کاردرمانی، گفتار درمانی، ارزیابی و توانبخشی شناختی، نوار مغزی و نقشه مغزی، tDCS ,rTMS، نوروفیدبک/ بیوفیدبک، آزمون سلامت روان و سنجش توجه می پردازد.

ارائه کارت دانشجویی معتیر موسسه برای استفاده از تخفیف هزینه خدمات کلینیک ضروری است.