وبینار هفتگی: اصول پروپوزال نویسی

این وبینار با هدف بحث و بررسی مهارت های لازم برای نگارش یک پروپوزال پژوهشی برای دانشجویان مقطع دکتری موسسه آموزش عالی علوم شناختی برنامه ریزی شده است. این جلسه به صورت آنلاین و به مدت زمان یک ساعت در تاریخ ۲۹ شهریور ماه سال ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.

نشانی ورود به وبینارهای هفتگی:

https://www.skyroom.online/ch/icss/journalclub

شرکت برای تمام دانشجویان دکتری موسسه الزامی است.