تازه های آموزشی


آزمون پایانی نیمسال دوم از 4 تیر ماه  بصورت حضوری شروع می شود

آزمون پایانی نیمسال دوم از ۴ تیر ماه بصورت حضوری شروع می شود

آزمون پایانی نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی موسسه  آموزش عالی علوم شناختی به صورت حضوری از روز یک شنبه ۴ تیر ماه آغاز می شود. برنامه کامل آزمون پایانی نیمسال هنگام دریافت برگه شرکت در آزمون ( کارت امتحان) قابل دسترسی است. دریافت کارت شرکت در آزمون  و ارائه آن قبل از ورود به جلسات توسط دانشجویان الزامی است. دانشجویان می توانند برگه شرکت در آزمون را از روز پنجشنبه ۲۶ خرداد ماه تا پایان روز شنبه ۴ تیر ماه دریافت نمایند. برای دریافت کارت شرکت در  آزمون...

مطالعه متن کامل