پروفایل کاربری
تلفن تماس:
رایانامه:

استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران

تحصیلات

دکتری,1369,روانشناسی کودکان استثنایی,دانشگاه کیل
کارشناسی ارشد,1359,علوم تربیتی,دانشگاه شیراز
کارشناسی,1353,خدمات اجتماعی,دانشگاه علامه طباطبائی

فعالیت های آموزشی:

برخی از فعالیتهای پژوهشی:

01
- رازهای موفقیت: بررسی نقش مادران و پدران با تکیه بر خوشناسی و خودباوری. به پژوه احمد (1400)., پیوند-نشریه ماهانه اموزشی تربیتی انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران, 43(1 و 2), 20-23.
02
اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مولفه‌های سازگاری اجتماعی دختران نوجوان تک والدی با مشکلات هیجانی و رفتاری. معتمدی فرزانه, به پژوه احمد, شکوهی یکتا محسن, افروز غلامعلی, غباری بناب باقر (1400)., فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی, 22(1).
03
عصا داران سفید: مادران و پدران دارای فرزند با آسیب بینایی به چه مهارت هایی نیاز دارند؟ (بخش دوم). به پژوه احمد (1399)., پیوند-نشریه ماهانه اموزشی تربیتی انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران, 42(5), 14-16.
04
واکاوی نگرش اولیا نسبت به ازدواج فرزندان دارای اتیسم. میری سید محمدعلی, به پژوه احمد, توکلی سینا (1399)., رویش روانشناسی, 9(8), 123-130.
05
آسیب بینایی: مادران و پدران دارای فرزند با آسیب بینایی به چه شناخت هایی نیاز دارند؟ (بخش اول). به پژوه احمد (1399)., پیوند-نشریه ماهانه اموزشی تربیتی انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران, 42(4), 14-17.

علایق پژوهشی: