پروفایل کاربری
تلفن تماس:
رایانامه:

سرپرست دوره دکتری علوم اعصاب شناختی

تحصیلات

  1. فارغ التحصيل دانشكده داروسازي – تهران 1336
  2. دكتري تخصصي فارماكولوژي 1341- 1336 (دانشگاه تهران)
  3. دكتري تخصصي فارماكولوژي 1355- 1353 (دانشگاه لندن انگلستان)

فعالیت های آموزشی:

برخی از فعالیتهای پژوهشی:

علایق پژوهشی: