تحصیلات

دکتری: دکتری تخصصی علوم شناختی - زبانشناسی شناختی موسسه آموزش عالی علوم شناختی

کارشناسی ارشد: زبانشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی: مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

فعالیت های آموزشی:

01
اصول زبانشناسی شناختی

برخی از فعالیتهای پژوهشی:

01
Karami M, Mehvari Habibabadi J, Nilipour R, Barekatain M, Gaillard W D, Soltanian-Zadeh H. Presurgical Language Mapping in Patients With Intractable Epilepsy: A Review Study. BCN. 2021; 12 (2) :163-176
02
Language representation and presurgical language mapping in pediatric epilepsy: A narrative review Mahdieh Karami Reza Nilipour Majid Barekatain William Davis Gaillard Iranian Journal of Child Neurology, Vol. 14 No. 3 (2020), 28 June 2020 , Page 7-18
03
نگاشت زبانی پیش از جراحی در مبتلایان به صرع با استفاده از fMRI دانشگاه جورج واشینگتن، آمریکا

علایق پژوهشی:

Neurolinguistics, psycholinguistics, clinical linguistics, brain mapping, presurgical language mapping