پروفایل کاربری
تلفن تماس:
رایانامه:

مرکز تحقیقات علوم اعصاب ، دانشکده پزشکی شهید بهشتی

تحصیلات

دکتری از دانشگاه میسوری - کلمبیا، ایالات متحده، گرایش: فیزیولوژی سیستم عصبی

فعالیت های آموزشی:

برخی از فعالیتهای پژوهشی:

علایق پژوهشی: