اعلام نتایج شمارش آراء انتخابات شورای صنفی و انجمن علمی دانشجویی موسسه

موسسه آموزش عالی علوم شناختی

نتایج انتخابات شورای صنفی و انجمن علمی دانشجویی

 

صندوق های انتخابات شورای صنفی و انجمن علمی  دانشجویی موسه آموزش عالی علوم شناختی در روز پنج شنبه م ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲ با حضور  تعدادی از دانشجویان، نامزدها و همچنین حضور رئیس و معاون آموزشی پژوهشی موسسه  گشوده شد.  پس از شمارش آرا نتایج زیر به دست آمد.

منتخبین شورای صنفی

۱

دلارام کرامتی

کارشناسی ارشد – توانبخشی شناختی

۴۰ رای

۲

سیده پریا کمالی

کارشناسی ارشد – روانشناسی شناختی

۳۹ رای

۳

علیرضا فلک دین

کارشناسی ارشد – ذهن،مغز و تربیت

۲۹ رای

علی البدل

هستی دفتری

کارشناسی ارشد – روانشناسی شناختی

۲۸ رای

علی البدل

حانیه مقسمی

کارشناسی ارشد – توانبخشی شناختی

۲۸ رای

 

منتخبین انجمن علمی دانشجویی

گروه اول: شناخت و جامعه

۱

فاطمه احمدی نسب

کارشناسی ارشد – رسانه

۳۵ رای

۲

کوثر زارعی

کارشناسی ارشد – ذهن، مغز و تربیت

۱۹ رای

علی البدل

علی احمدی

رسانه

۱۸ رای

گروه دوم: روانشناسی و توانبخشی

۱

حنانه شریعتی

کارشناسی ارشد – توانبخشی شناختی

۲۸ رای

۲

مجتبی کوپایی

کارشناسی ارشد – روانشناسی شناختی

۲۲ رای

علی البدل

مروارید محبوبی

کارشناسی ارشد – روانشناسی شناختی

۲۱ رای

گروه سوم: علوم اعصاب و مدلسازی

۱

معصومه رمضان نژاد

 کارشناسی ارشد – طراحی و خلاقیت

۴۶ رای

۲

امیرعلی تهرانی دوست

کارشناسی ارشد – طراحی و خلاقیت

۳۹ رای

علی البدل

سیده فاطمه مظلوم

دکتری تخصصی – مدلسازی شناختی

۲۴ رای

گروه مشترک:

۱

امیر شیشه گران

کارشناسی ارشد – طراحی و خلاقیت

۲۴ رای

علی البدل

مروارید محبوبی

کارشناسی ارشد – روانشناسی شناختی

۲۱ رای

 

ضمن تبریک به منتخبین و تشکر از همه‌ی کاندیداها و همه‌ی دانشجویان عزیزی که در این انتخابات شرکت کردند برای منتخبین محترم در یکسال دوره‌ی مسوولیتشان، آرزوی موفقیت و سعادت داریم.

 

معاونت فرهنگی و دانشجویی