امکان دریافت وام شهریه از بانک قرض الحسنه مهر ایران بدون ضامن

موسسه آموزش عالی علوم شناختی جهت رفاه دانشجویان خود تفاهم نامه ای را با بانک قرض الحسنه مهر ایران (شعبه بومهن) امضا کرده است که براساس آن، امکان دریافت وام شهریه توسط دانشجو از آن بانک، بدون ارائه ضامن فراهم شده است.

بر اساس این تفاهم نامه، بازپرداخت وام شهریه تحصیلی برای دانشجویان موسسه به صورت اقساط ۶ یا ۹ و یا ۱۲ ماهه با سود بین ۲ تا ۴ درصد (ببه نسبت مدت زمان بازپرداخت) در نظر گرفته شده است.

بانک قرض الحسنه مهر ایران پس از دریافت هزینه ای برابر ۳۵ هزار تومان، از طریق سامانه های بانکی، وضعیت متقاضی را اعتبار سنجی کرده، در صورت خوش حسابی و دارا بودن شرایط، وام درخواستی دانشجو برای پرداخت شهریه موسسه را بدون معرفی ضامن پرداخت می کند. در غیر اینصورت و به شرط نیاز به معرفی یک یا حداکثر دو نفر ضامن، هر فرد بازنشسته و یا شاغل در بخش دولتی یا خصوصی نیز بدون نیاز به ارائه حکم استخدامی یا بازنشستگی با امضای سفته الکترونیکی مورد قبول بانک خواهد بود.

توصیه می شود برای درخواست دریافت وام به شعبه بومهن بانک قرض الحسنه مهر ایران مراجعه  گردد و برای آگاهی بیشتر با شماره تلفن ۰۲۱۴۳۲۲ تماس گرفته شود.