ایجاد تغییر ۳ درمان تحریک شناختی فردی

با توجه به رشد فزاینده جمعیت در جهان و متعاقب آن سالمندی، کشور ایران نیز این موضوع مستثنی نبوده و باتوجه به افزایش امید به زندگی در طول دو دهه گذشته شاهد افزایش سریع سالمندی و البته بیماری‌های همراه که سکته مغزی و دمانس از شایع‌ترین آن ها می‌باشند، هستیم. دمانس یا به اصطلاح عامیانه فراموشی یکی از بیماری‌هایی است که نه تنها فرد مبتلا را درگیر می‌کند، بلکه خانواده و پیرو آن یک جامعه را دستخوش عواقب آن می‌نماید. اقدامات مختلفی برای پیشگیری و کنترل و در نهایت افزایش کیفیت زندگی افراد دارای اختلاف شناختی توسط دانشمندان و فناوری طراحی و در حال اجراست.

اگرچه رشد علم و متعاقب آن تکنولوژی باعث شده است که ابزارها و وسایل فناورانه ای به بازار سلامت ورود کنند ولی نیاز به جامعه‌نگر بودن فعالیت‌های درمانی که ماهیت رفتاری دارند یکی از مواردی است که اخیراً در کنار رشد فناوری گسترش یافته است. مشکلات شناختی که یکی از نگرانی‌های آینده دنیا و بخصوص کشور عزیزمان می‌باشد در سال‌های اخیر توسط گروه‌های مختلف علوم پزشکی مورد توجه قرار گرفته است و در حوزه توانبخشی به طور جد فعالیت‌های قابل توجهی صورت گرفته و در حال انجام است. فعالیت های شناختی یکی از ابعاد جدانشدنی از زندگی روزمره تمامی انسان‌ها علیرغم تنوع زبان و فرهنگ می‌باشد و خوشبختانه تمرینات مرتبط با مشکلات شناختی تا حدودی مشترک می‌باشند. مجموعه کتاب های “ایجاد تغییر” یکی از کاربردی‌ترین راهنماهای مدیریت اختلالات شناختی در افراد سالمند با تشخیص آلزایمر خفیف تا متوسط می باشند که توسط تیم تخصصی سالمندی در این زمینه تهیه شده است.

مطالب مرتبط