برگزاری طرح توانمندسازی صدف توسط پارک فناوری پردیس

پیروی مذاکره مسئول دفتر طرح­‌های کاربردی موسسه سرکار خانم دکتر یارمند با جناب آقای دکتر سعیدی مسئول ارتباطات دانشگاهی پارک فناوری پردیس، مقرر شد ۱۰ ظرفیت برای دانشجویان و فارغ التحصیلان موسسه جهت حضور در کمپین اشتغال (طرح صدف) که توسط پارک برگزار می‌شود در نظر گرفته شود.

طرح توانمندسازی صدف با هدف توانمندسازی فارغ التحصیلان برای ورود به بازار کار می‌باشد که به صورت یک دوره آموزشی ۲ ماهه است و هزینه ثبت نام ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان است اما با تخفیفی که پارک برای افراد معرفی شده از موسسه درنظر گرفته است ۲۰۰.۰۰۰ تومان می باشد. دانشجویانی که گواهی شرکت در این دوره را دارند در مرحله جذب نیرو برای شرکت‌های مستقر در پارک اولویت خواهند داشت.

باتوجه به محدودیت زمان ثبت نام، ضروری است داوطلبان درخواست خود را تا روز دوشنبه ۲۸ تیر به دفتر طرح­‌های کاربردی ارسال کنند تا مجموعه درخواست­‌ها از طریق این دفتر به پارک تحویل گردد.

نشانی ایمیل دفتر طرح‌های کاربردی: appliedresearch@iricss.org