بیست و یکمین فصلنامه مغز و شناخت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی انتشار یافت

در این شماره فصلنامه با اشاره به یکی از اهداف ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی برای ارتقای توانایی های شناختی جامعه به نقل از مشاور عالی این ستاد در امور آموزش آمده است: ستاد در برنامه ریزی خود در این زمینه سه گروه سنی کودکان زیر پنج سال ، کودکان و نوجوانان۵ الی ۱۸ سال و نیز افراد در سنین سالمندی را مورد شناسایی و هدف قرار داده است تا مهارت و سرمایه شناختی در سطح جامعه افزایش یابد.

درادامه مطالب متنوع فصلنامه بیست و یکم مغز و شناخت گزارشی در خصوص سلامت مغز و چرایی اهمیت آن انتشار یافته و گفته شده است مغز انسان مرکز فرماندهی سیستم عصبی است و با عملکرد پیچیده ای که بالاترین محصول تکامل بیولوژیکی است و افکار ، حافظه ، حرکت و احساسات را مدیریت می کند.

در این گزارش همچنین اضافه شده است حفظ مغز سالم در طول زندگی بالاترین هدف در پیگیری سلامت و طول عمر است و با افزایش سن اختلالات عصبی وچالش ها برای حفظ سلامت مغز افزایش می یابد.

موضوعاتی همچون گفت و گو هایی با دبیران کارگروه ارتقای شناختی و کارگروه اختلالات عصب رشدی کودکان زیر پنج سال ، بازی های شناختی در بهبود کارگردهای شناختی ، نیم نگاهی به بازی ها و استارتاپ های شناختی حوزه کودکان در دنیا ، گفت و گو با عضو هیات علمی دانشگاه تهران درباره بازی شناختی و مغزینه و همچنین گزارشی درخصوص دومین جشنواره رسانه و آگاهی نیز  مورد بررسی و توجه قرار گرفت .

فصلنامه  در ادامه انتشار مطالب جذاب و خواندنی در خصوص تازه های دانش علوم شناختی،  گزارشی های  از مرکز تکامل کودکان دانشگاه هاروارد، پنج روش برای ارایه خدمات کاهش استرس ، پنج راه برای کمک به جوانان برای ساختن مهارت های زندگی ، تاثیر استرس بر توسعه مهارت های زندگی و نیز سلامت روانی جوانان : خطرات و فرصت ها در دنیای دیجیتال  را در اختیار علاقه مندان قرار داده است.

اخباری از فعالیت های و تلاش های جدید در حوزه علوم شناختی ، اقدامات و برنامه های ستاد توسعه علوم  و فن آوری های شناختی ، معرفی کتاب بخشی دیگر از مطالب متنوع این شماره فصلنامه مغز و شناخت را به خود اختصاص داده است  و مخاطبان می توانند با مراجعه به سایت ستاد علوم شناختی درصفحه انتشارات آن را مطالعه نمایند.

فصلنامه علمی ،آموزشی و خبری مغز و شناخت به صاحب امتیازی ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری منتشرمی شود.