تعطیلات نوروزی موسسه آموزش عالی علوم شناختی

تعطیلات نوروزی موسسه آموزش عالی علوم شناختی از روز پنجشنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۰ شروع می شود. موسسه از ساعت ۰۸:۳۰ روز یکشنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۱برنامه های آموزشی و پژوهشی خود را از سر خواهد گرفت.

در صورت فوریت با رایانامه info@icss.ac.ir تماس گرفته شود.