روانشناسی شناختی

مطالعه شناخت گذشته ای طولانی، اما تاریخچه ای کوتاه دارد. در روان‌شناسی شناختی نوین با بهره‌گیری از روش‌های علمی دقیق به بررسی شناخت و مولفه‌های آن پرداخته می‌شود. از دهه ۶۰ قرن بیستم موضوعاتی همچون توجه، ادراک، حافظه، استدلال، قضاوت، حل مسئله، تصمیم‌گیری، زبان و هوش مصنوعی به صورت دقیق و جامع مورد بحث بوده است. کتاب حاضر اولین اثر جامعی است که در این حوزه تالیف می‌شود. در این کتاب، علاوه بر استفاده از مهم ترین منابع معتبر خارجی، با نگاه بوم شناختی از آخرین یافته‌های پژوهشی محققان داخلی نیز استفاده زیادی شده است. مطالعه این کتاب به همه دانشجویان رشته‌های روان شناسی و دیگر حوزه های مرتبط در کلیه مقاطع تحصیلی توصیه می‌شود.

«روانشناسی شناختی»  از جمله کتاب‌های جدیدی است که به کتابخانه موسسه اضافه شده است. این اثر توسط دکتر محمد حسین عبداللهی و دکتر حسین زارع به نگارش درآمده است. انتشارات سمت در سال ۱۳۹۸ این کتاب را منتشر کرده است.

مطالب مرتبط