سلسه نسشت های علمی دانشجویان موسسه بمنظور آشنایی دانشجویان با تازه ترین پژوهش ها و یافته ها درحوزه های مختلف علوم شناختی برگزار می شود.

سلسه نسشت های علمی دانشجویان موسسه بمنظور آشنایی  دانشجویان با تازه ترین پژوهش ها و یافته ها در حوزه های مختلف علوم شناختی در چهارشنبه های یک هفته در میان با شرکت دانشجویان علاقمند و تعدادی از استادان برگزار می شود. این نشست ها به خوانش و بررسی تازه ترین مقاله ها و یافته ها در حوزه علوم شناختی می پردازد.

اهداف:

 • تسهیل در انتخاب مسیر پژوهشی و شکل گیری ایده پایان نامه و رساله.
 • آشنایی با تازه ترین پژوهش ها و یافته های حوزه علوم شناختی.
 • ارتقا مهارت های ارائه.
 • ایجاد فضای مناسب جهت برقرای ارتباطات علمی و موثر میان استادان و دانشجویان

نحوه برگزاری:

 • زمان برگزاری: چهارشنبه ها – یک هفته در میان – ساعت ۱۲ الی ۱۳.۳۰
 • محل برگزاری: سالن جلسات موسسه ( ۴۷-۲) و همزمان به صورت برخط از سامانه اسکای روم به نشانی:

http://www.skyroom.online/ch/icss/journalclub

شرایط ارائه:

 • مقاله باید از ژورنال های معتبر (رتبه بندی علمی مقاله ها: Q1 -Q2) و مورد تایید استادان ناظر باشد.
 • مقالات باید از موضوعات اصلی علوم شناختی و بر پایه آخرین یافته ها و مباحث به روز علوم شناختی باشد.
 • ارائه دهندگان باید خلاصه ای از مقالات و آخرین یافته ها و همچنین کاربرد آنها در آن حوزه را ارائه دهد.
 • تمرکز ارائه باید بر مباحث مطرح شده در متن مقاله و موضوعات مرتبط با مقاله باشد و بحث و گفتگو به ۱۵ دقیقه پایانی هر جلسه موکول خواهد شد.
 • از بستر padlet برای پرسش و پاسخ و طرح نکات برای افراد حاضر در جلسه استفاده خواهد شد.

متقاضیان می بایست مقاله ی انتخابی خود را جهت پذیرش به همراه اطلاعات شخصی یک هفته قبل از تاریخ نشست به رایانامه  نشست علمی به نشانی https://journalclub.icss.ac.ir  ارسال نمایند . دو روز قبل از تاریخ ارائه مقاله، متن آن در کانال نشست علمی به نشانی  https://t.me/icssjournalclub  قرار داده می شود.