شماره جدید فصلنامه مغز و شناخت منتشر شد

شماره تازه فصلنامه علمی، آموزشی و خبری مغز و شناخت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی با نگاهی ویژه به “ارتقای سرمایه شناختی کودکان” به عنوان سرمایه های آینده جامعه و حاوی مطالب ، رویدادها و گزارش های متنوع و جذاب در حوزه دانش علوم شناختی انتشار یافت.

در این شماره زمینه های “ارتقای سرمایه شناختی کودکان ” با انجام گفت و گوهایی با متخصصان دانشگاهی و علوم اعصاب  بررسی و مزایای تکنولوژی و مدت زمان مناسب استفاده از صفحه های نمایش برای کودکان تشریح شده است.

 در این شماره از فصلنامه هشت استارتاپ نوآورانه ویژه والدین برای ارتقای شناختی کودکان نگارش شده است و علاوه بر آن مطالب جذاب و خواندنی در ارتباط با علایم رشد شناختی تاخیر یافته و اختلالات موجود در کودکان ، توانبخشی شناختی از توانمندسازی تا دسترسی و نیز رشد شناختی کودک ، اهمیت وجود محرک های مناسب در این زمینه نیز به رشته تحریر در آمده است.

گزارش ها، یادداشت ها، اخبار و گفت وگوهای متنوع دیگری نیز در پانزدهمین شماره فصلنامه مغز و شناخت منتشر شده که علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت ستاد علوم شناختی درصفحه انتشارات فصلنامه ، آنها را مطالعه کنند.