طراحی برای افراد مبتلا به دمانس

طبق آمار، تعداد افرادی که در سراسر جهان با دمانس زندگی می‌کنند رو به افزایش است. در ده سال گذشته، طراحان به طور فزاینده‌ای توجه خود را به طراحی برای جمعیت سالمند و مشکلات این گروه جامعه معطوف کرده‌اند. طراحی برای افراد مبتلا به دمانس حدود یکی از این ابعاد است. در سال ۲۰۱۷ حدود ۵۰ میلیون نفر در سراسر جهان با دمانس زندگی می‌کردند و این تعداد تقریبا هر ۲۰ سال دوبرابر می‌شود و در سال ۲۰۳۰ به ۸۲ میلیون نفر می‌رسد. طراحی پتانسیل قابل توجهی برای کمک به مدیریت این چالش جهانی دارد. این کتاب اولین کتابی است که تحقیقات و پروژه‌های قابل توجهی را در زمینه دمانس و طراحی ترکیب کرده است. تعاملات طراحی روش جدیدی برای طرح این موضوع است که چگونه می‌توانیم روابط بین افراد، محصولات، مکان‌ها و خدمات را بهبود بخشیم و البته روندهای فناوری، مانند «اینترنت اشیا»، فرصت‌های بزرگی را در ارائه راهکارهای جدید برای ارتباط مردم با محصولات و خدمات ارائه می‌دهد. محصولاتی که می‌توانند به سبک زندگی سالم‌تر و مکانیسم‌هایی برای حمایت از افراد مبتلا به بیماری‌های حاد و مزمن کمک کنند. باتوجه به این موضوع، این کتاب نقش و پتانسیل آینده طراحی برای دمانس را از طریق دریچه تعاملات طراحی، مانندافراد، زمینه‌ها، متریال و اشیاء بررسی می‌کند. همانطور که نویسندگان تاکید بسیاری بر جامعه مبتلا به دمانس و همراهان آن‌ها داشته‌اند، بر اهمیت طراحی به همراه خود بیماران نیز در فصول مختلف کتاب تاکید شده است. به نحوی که به جای طراحی برای دمانس تاکید بر طراحی به همراه مبتلایان دمانس است. آنها از تعاملات طراحی به عنوان چارچوبی برای درک رابطه بین مردم، محصولات، مکان‌ها، خدمات و طراحی مشارکتی به عنوان مکانیزمی برای استقبال از کل جامعه آسیب‌دیده استفاده می‌کنند. این کتاب یک مبانی اساسی را برای ایجاد یک تخصص فراهم می‌کند و چالش‌ها و مدل‌های هیجان‌انگیزی را ارائه می‌دهد که می‌توانیم “طراحی برای کسانی که با دمانس زندگی می‌کنند” را به جلو هدایت کنیم.