مراسم یادبود مرحوم دکتر رضا زمانی

مراسم یادبود زنده‌یاد دکتر رضا زمانی، رییس اسبق پژوهشکده علوم شناختی روز پنجشنبه ۷ اردیبهشت، ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۳۰ در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود.

این مراسم به همت انجمن روان‌شناسی ایران و خانه اندیشمندان علوم انسانی و مشارکت انجمن‌های علمی حوزه روان‌شناسی برگزار می‌شود و در آن برخی از بزرگان روان‌شناسی، همکاران و دانشجویان مرحوم دکتر زمانی مروری بر فضائل استاد خواهند داشت.

مرحوم دکتر زمانی روان شناس برجسته کشور و رییس انجمن روان شناسی ایران فارغ‌التحصیل دکتری روان‌ شناسی بالینی از دانشگاه مینه‌سوتا، ریاست پژوهشکدهٔ علوم شناختی و قبل از ان ریاست دانشکده روان‌ شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران را نیز عهده داشت.

دکتر زمانی همچنین مدیرمسئول و سردبیر نشریهٔ پژوهش ‌های روان شناسی، عضو گروه واژه گزینی روان شناسی و روان شناسی شناختی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، موسس آزمایشگاه روان‌شناسی تطبیقی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و عضو کمیتۀ ملی آموزش عالی وابسته به کمیسیون ملی یونسکو بود.  مرحوم دکتر زمانی در سال ۲۰۱۹ میلادی از طرف انجمن روان ‌شناسی آمریکا، به‌عنوان «روان‌ شناس برجستهٔ بین‌المللی» انتخاب شد.