مغز شما هنگام کار

بزرگ‌ترین مانع، برای مردم، محدودیت مغز ما (ارتباطات نورونی که ظاهرا سیم‌کشی شده) است که هم باعث احساس خوشایند، برای بعضی از ادراک و فعالیت‌های ما، می‌شود و هم ممکن است، برای مابقی آن‌ها، دردسرساز گردد. برای پذیرش و رویارویی با عادت‌های رفتاری مغزی افراد، هرکس باید واقعیت‌هایی را، که برخلاف شهود ماست درک کند، مثلا، محدودیت‌های حافظه کاری، تاثیرات هورمون‌ها، قدرت بازنگری. امکان نداشت این کتاب، ده سال قبل، نوشته شود، چون بسیاری از پژوهش‌هایی که این کتاب بر آن‌ها بنا شده است موجود نبود. ده سال دیگر، بی‌شک، گفتنی‌ها بسیار است. برای اکنون و آینده نزدیک، کتاب مغز شما هنگام کار در آستانه جهشی است که سبب بروز تغییرات فردی و سازمانی، در همه جای جهان، خواهد شد.

مطالب مرتبط