نشانی رایانامه های موسسه آموزش عالی علوم شناختی تغییر می کند

به اطلاع می رساند دامنه رایانامه موسسه آموزش عالی علوم شناختی از تاریخ اول آبان ۱۴۰۰ از iricss.org@  به icss.ac.ir@ تغییر خواهد کرد. رایانامه های کاربران موسسه با دامنه iricss.org@  و کلیه اطلاعات مندرج در آنها از اول آبان ماه از دسترس خارج خواهند شد.

دارندگان رایانامه های موسسه با دامنه iricss.org@ می بایست تا قبل از اول آبان ماه نسبت به برداشت اطلاعات از رایانامه های با نشانی موسسه  اقدام نمایید.

واحد فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای موسسه از اول آبان ۱۴۰۰هیچ تعهدی نسبت به نگهداری اطلاعات مندرج در رایانامه های کاربران نخواهد داشت.

متقاضیان دریافت نشانی جدید رایانامه موسسه با دامنه icss.ac.ir@   می بایست نام – نام خانوادگی – شماره دانشجویی – و نشانی رایانامه فعلی با دامنه iricss.org@ خود را تا قبل از اول آبان ماه از طریق سامانه آموزشی– گزینه “کارتابل”- گزینه ” ارسال نامه  داخلی جدید” و در قسمت گیرندگان، گزینه  “معاونت آموزش” ارسال نمایند. اکیدا توضیه می شود برای ارسال درخواست در قسمت “موضوع ” پیام، حتما جمله ” درخواست رایانامه “ درج شود.