نشست پیشکسوتان حوزه رسانه

سخنران: دکتر محمد رضا صادق (مدیر ارشد خبری اسبق خبرگزاری جمهوری اسلامی) – تاریخ: دوشنبه ۵ اردیبهشت