هوش مصنوعی و امنیت ملی در اسرائیل

هوش مصنوعی ( AI ) نام جامعی برای اطلاعات و سیستم های رایانه ای است که رفتارهای هوشمندانه ای از خود نشان می دهند یا بینش ها و اطلاعات جدیدی ایجاد می کنند. این یک زمینه تکنولوژیکی پیشگامانه است که می تواند در برنامه های مختلف با کارایی نسبی ، با هزینه مناسب و در مقیاس وسیع اجرا شود. این پیشرفت تکنولوژیکی بر بسیاری از زمینه ها از جمله امنیت ملی تأثیر می گذارد.

برای اسرائیل هوش مصنوعی یک حوزه بسیار مهم است، زیرا اسرائیل در حال حاضر یکی از کشورهای پیشرو در توسعه خویش بوده و با توجه به قدرت اقتصادی تا حد زیادی متکی به صنعت فناوری پیشرفته است؛ با توجه به اینکه این فناوری پتانسیل کمک به مقابله با بسیاری از چالش ها را دارد. AI شامل بسیاری از مناطق ادراکی-تکنولوژیکی از جمله یادگیری ماشینی ، یادگیری عمیق ، بینایی کامپیوتری ، پردازش زبان طبیعی و تعدادی فناوری جانبی به هم پیوسته است.