وظایف معلم راهنما در مدرسه

معلم راهنما یا سرپرست مسئول پایه ضمن تدریس یک یا چند درس برای دانش آموزان یک پایه تحصیلی، تمام فعالیت های بخش های مختلف مدرسه در ارتباط با دانش آموزان آن پایه را سامان می‌دهد و رابط اصلی بین دانش آموزان، معلمان و خانواده هاست. جوهر معلم راهنمایی کار دل است و درون مایه‌های یک معلم راهنما، مهمترین سرمایه های او هستند که دانش آموزان را در شعاع خودش گرما می‌دهد و رشد می‌بخشد. وظایف معلم راهنما قالب هایی هستند که به کار وی نظام می‌بخشد ولی این پوسته ها باید حاوی مغزی سرشار از ایمان و خلوص و خردمندی باشد.

 

«وظایف معلم راهنما در مدرسه»  از جمله کتاب‌های جدیدی است که به کتابخانه موسسه اضافه شده است. این اثر توسط سید عبدالحمید ابطحی و وحید مهران تنظیم و ویرایش شده است. انتشارات خسرو خوبان در سال ۱۳۹۹ این کتاب را منتشر کرده است.

 

 

مطالب مرتبط