اخبار و اطلاعیه‌ها


ششمین فراخوان - صندوق علمی مشترک راه ابریشم - با همکاری آکادمی علوم چین و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی

ششمین فراخوان – صندوق علمی مشترک راه ابریشم – با همکاری آکادمی علوم چین و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی

این فراخوان توسعه فعالیت های علمی میان پژوهشگران دو کشور را در قالب «پروژه‌های تحقیق و توسعه مشترک» و «کارگاه‌های مشترک» دنبال می‌کند. در بخش پروژه‌های تحقیق و توسعه مشترک حداکثر از ۶ پروژه تحقیقاتی مشترک در دو زمینه علمی انرژی‌های تجدیدپذیر و مهندسی زیستی حمایت می‌شود. در بخش کارگاه‌های مشترک از برگزاری حداکثر سه کارگاه مشترک در زمینه های علمی انرژی های تجدیدپذیر، علوم آب، علوم شناختی، فناوری نانو، مواد پیشرفته و مهندسی زیستی حمایت می‌شود. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی مراجعه کنند.

مطالعه متن کامل