اخبار و اطلاعیه‌ها


برگزاری دوره آموزشی مجازی سایکوفیزیک با حمایت ستاد توسعه علوم وفناوری‌های شناختی

برگزاری دوره آموزشی مجازی سایکوفیزیک با حمایت ستاد توسعه علوم وفناوری‌های شناختی

به منظور تشویق، گسترش و ایجاد بستری مناسب برای استفاده بیشتر از ابزارهای نوین مبتنی بر رایانه در فعالیت های پژوهشی و درمانی اساتید و دانشجویان رشته های روانشناسی، پزشکی، دستیاران نورولوژی و دستیاران روانپزشکی در حوزه علوم شناختی، با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، دوره آموزشی مجازی سایکوفیزیک برگزار می شود. این دوره توسط دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به مدت ۲ ماه (۲۴ جلسه دو ساعته)، از ابتدای مرداد...

مطالعه متن کامل

هفته آگاهی از مغز

وبینار علمی آگاهی از مغز – هفته اول اسفند ماه  – هر روز ساعت ۱۲