برگزاری دوره آموزشی مجازی سایکوفیزیک با حمایت ستاد توسعه علوم وفناوری‌های شناختی

به منظور تشویق، گسترش و ایجاد بستری مناسب برای استفاده بیشتر از ابزارهای نوین مبتنی بر رایانه در فعالیت های پژوهشی و درمانی اساتید و دانشجویان رشته های روانشناسی، پزشکی، دستیاران نورولوژی و دستیاران روانپزشکی در حوزه علوم شناختی، با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، دوره آموزشی مجازی سایکوفیزیک برگزار می شود.

این دوره توسط دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به مدت ۲ ماه (۲۴ جلسه دو ساعته)، از ابتدای مرداد ماه لغایت پایان شهریور ماه  ۱۴۰۰، بصورت مجازی برگزار خواهد شد. در این دوره به آشنایی با اصول و روش‌های سایکوفیزیک، برنامه نویسی در محیط MATLAB، کار با Psychtoolbox و طراحی، پیاده‌سازی و اجرای چهار آزمایش سایکوفیزیک منتخب (ادراک هیجانات، توجه زمانی، تصمیم‌گیری ادراکی، جستجوی بصری و سوگیری ادراکی) پرداخته می‌شود. یکی از ویژگی های متمایز این دوره آموزشی، اجرای بخش های برنامه نویسی و پیاده سازی و اجرای آزمایش های سایکوفیزیک توسط شرکت کنندگان دوره بصورت همزمان با اساتید، خواهد بود.

از علاقه‌مندان دعوت به عمل می آید تا در صورت تمایل به شرکت در این دوره آموزشی، روزمه‌ خود را به آدرس edu_ins@ut.ac.ir ایمیل نمایند. لازم به ذکر است که حداکثر ۳۰ نفر از بین متقاضیان، پس از بررسی رزومه و انجام مصاحبه، برای ورود به دوره انتخاب خواهند شد.

شهریه دوره مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی از پذیرفته شدگان، این مبلغ به ۲۵۰ هزار تومان کاهش یافته است.

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://psyedu.ut.ac.ir مراجعه نمایید.