نشست هفتم از مجموعه نشست های انجمن علمی طراحی شناختی و خلاقیت

زیبایی شناسی، حوزه ای در فرایند طراحی محصول است، که علاوه بر شناسایی فلسفه و چیستی زیبایی، به بررسی و سنجش کیفیت و کمیت زیبایی در محصولات پرداخته و زمینه لازم برای مقایسه این پارامتر، در طیف وسیعی از محصولات هم خانواده و گوناگون را محقق می سازد. در واقع، یکی از مواردی که می تواند طراحی صنعتی را در زمره هنرهای کاربردی قرار دهد، قابلیت تحلیل پذیری زیبایی شناسانه آن می باشد.

یکی از حوزه ­های درگیر در زیبایی­شناسی توجه به پایگاه ادراک زیبایی و مبانی تکاملی و عصب شناختی ادراک زیبایی است. محققان در تلاش هستند تا واکنش فیزیولوژیکی را به ادراک زیبایی در انسان کشف کنند. این دسته از محققان غالبا مدعی هستند که علم نورواستتیک توانایی کشف منشأ لذت زیبایی در مغز و همچنین پاسخگویی به مسأله ادراک هنری، خلق هنر و تعیین معیارهای آن را دارد. آنچه در تلاش محققان نورواستتیک برای تعیین معیارهای زیبایی به چشم می خورد، ارتباط مدارهای عصبی بینایی و تحریکات مغزی است.

در هفتمین دورهمی از نشست ­های انجمن علمی طراحی شناختی مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی، با دکتر کامران پاک­نژاد همراه می­شویم تا از مبانی عصب­ شناختی ادراک زیبایی بیشتر بدانیم و با این ادراک، گامی مؤثر در راستای خلق محصولاتی با خلق تجربه زیبایی­ شناسی بهتر گام برداریم.