اخبار و اطلاعیه‌ها


ویراست دوم کتاب "مبانی علوم اعصاب شناختی" منتشر شد

ویراست دوم کتاب “مبانی علوم اعصاب شناختی” منتشر شد

ویراست دوم کتاب “مبانی علوم اعصاب شناختی ” توسط دکتر”سیدکمال خرازی ” استاد دانشگاه تهران و موسسه آموزش عالی علوم شناختی ترجمه و فروردین امسال به بازار نشر ایران عرضه شد. کتاب مبانی علوم اعصاب شناختی خواننده را به دنیای ناشناخته‌ای که در وجود هرانسان به عنوان بزرگ‌ترین ودیعه الهی نهفته است، هدایت می‌کند و اسرار توانایی­های ذهن و مغز انسان را آشکار می­سازد. ویراست دوم این کتاب نسبت به ویراست اول آن از جمله افزایش چند فصل جدید، تصاویر نو، اطلاعات روزآمد و قاب­های جدید به کتاب ، تغییرات زیادی یافته  است...

مطالعه متن کامل