تازه‌های کتابخانه


راهنمای مراجع خوددرمانی گام به گام اختلال توجه و بیش فعالی

راهنمای مراجع خوددرمانی گام به گام اختلال توجه و بیش فعالی

از اختلال کاستی توجه و بیش فعالی به عنوان شایع ترین اختلال دوران کودکی یاد می‌شود که امکان دارد تا نوجوانی، جوانی و بزرگ سالی هم ادامه یابد. حدود ۲۶ درصد بزرگسالان، به این اختلال مبتلا هستند و به طور معمول شیوع آن در مردان بیشتر از زنان است. اکثر افرادی که با این اختلال دست و پنجه نرم می‌کنند، اظهار می‌دارندکه مشکلاتی در توجه، تمرکز، مدیریت زمان، برنامه ریزی و سامان‌دهی را تجربه کرده اند. در سال های اخیر، برای درمان این اختلال، بیشتر از روش دارودرمانی استفاده شده است که نمی...

مطالعه متن کامل

کمک‌های اولیه روان‌شناختی

برای کاهش عوارض روانی حوادث و بلایا، مکانیسم‌های دفاعی سنتی مانند نگرش‌های جبرگرایانه و افکار رؤیاپردازانه، قابلیت...